Davul çalmanın yasak olduğu köy ortaya çıktı. İnsanlar taş kesiliyor. Efsane asırlardır dilden dile dolaşıyor

Efsaneye göre, çok eski zamanlarda bir gelin alayı köyün içinden davul zurna eşliğinde geçiş yaparken, o sırada ibadet eden Oruç Gazi Hazretleri bu sesten rahatsız oluyor.

Yapılan uyarılara rağmen alay daha da coşkulu bir şekilde ilerliyor ve bu sırada orada bulunan herkes taşa dönüşüyor. Bu efsane, Taşlıca köyünün kültürü haline gelmiş durumda.

Köy sakinleri, Oruç Gazi Hazretleri’ne saygıdan ve efsaneye olan inançlarından dolayı düğünlerde asla davul çalmıyor. Bunun yerine, geleneksel Türk eğlenceleri olan sinsin oyunu ve çeşitli oyunlar oynanıyor.

Efsaneye göre, geçmişte bu geleneğe uymayan ve köyde davul çalan bazı kişilerin başına çeşitli musibetler geldiği iddia edildi.

Hatta bazı köylüler, davul çalan bir komşunun felç kalarak hayatını kaybettiğini bile söylüyor.

Günümüzde de Taşlıca köyünde davul çalma geleneği yaşatılıyor. Köy sakinleri, bu geleneği Oruç Gazi Hazretleri’ne saygının ve efsaneye olan bağlılığın bir göstergesi olarak görüyor.

Taşlıca köyü efsanesi, kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar gelmiş bir halk hikayesi. Efsanenin ne kadarının gerçek olduğu bilinmemekle birlikte, köy sakinleri tarafından inançla kabul ediliyor.

Taşlıca köyü efsanesi, Anadolu’nun zengin folklorunun ve inanç sisteminin bir parçasını oluşturuyor.

Bu efsane, sadece ilginç bir hikaye olmanın ötesinde, bir köyün kültürü ve gelenekleri üzerinde önemli bir etkiye sahip.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x